Syrup

Syrup

Gran Bretanya

Lluny de tòpics d’estètica naïf, la britànica Syrup fa més de deu anys que practica el graffiti més callejero, des de “throwies” fins a “wildstyles”, i és coneguda per les seves peces d’estil cal·ligràfic.

Syrup estarà a la fira editorial Unlock presentant el seu llibre All city queens, el primer enfocat exclusivament a escriptores de graffiti.

Intervenció mural de Syrup:
Nau Bòstik, carrer Ferran Turné 1–11
Dissabte 29 d’octubre per la tarda