Roc Blackblock

Roc Blackblock

Catalunya

Les peces amb plantilla de l’artista i tatuador barcelonès Roc Blackblock estan entre els més complexos i ambiciosos de l’escena actual. Roc és un dels escassos artistes que porten la plantilla a l’escala mural, i ho fa amb un estil personal que mescla amb el realisme fotogràfic amb recursos de disseny gràfic ruidista. La seva obra, de contingut altament polític, està molt vinculat als moviments socials i és una presència habitual a centres autogestionats de Catalunya.

Intervenció mural de Roc Blackblock:
Nau Bòstik, carrer Ferran Turné 1–11
Del 27 al 30 d’octubre